Hechting is van levensbelang
Hechting ofwel een band opbouwen tussen moeder en baby speelt een zeer belangrijke rol in een gezonde emotionele ontwikkeling. De Amerikaanse psycholoog Erikson heeft aangetoond dat een kind eerst veiligheid en geborgenheid moet ervaren om later vertrouwen in zichzelf en in anderen te kunnen ontwikkelen.

Wat is hechting eigenlijk
Een veilige affectieve band met een vaste opvoeder biedt het jonge kind bescherming, emotionele veiligheid en geborgenheid. Onder veilige hechting verstaat men dat het kind (of baby) een blijvende band met de moeder of hechtingspersoon aangaat waarbij de moeder op emotioneel gebied haar kind kan geven wat hij nodig heeft. Dit laatste is erg belangrijk. de moeder of opvoeder moet in staat zijn (of dit op korte termijn willen leren) om de emotionele nabijheids-behoefte van haar baby te herkennen en hierop in te gaan. Met andere woorden, wanneer haar baby het nodig heeft houdt moeder haar baby dicht tegen zich aan.

Sterke behoefte aan nabijheid
De hechtingstheorie van Bowlby heeft ons geleerd dat het belangrijk en verstandig is om huilende baby’s niet te laten huilen, maar direct te troosten. Door te huilen geeft een baby immers aan dat ze behoefte heeft aan de nabijheid van hun verzorger.

Depressie, angst, ADHD
Als de veilige hechting tussen baby en moeder niet tot stand komt omdat bijvoorbeeld de moeder niet of heel laat op het huilen van haar baby reageert, kan er een onveilige hechting ontstaan. Een verstoorde hechting zorgt voor emotionele problemen. Onveilig gehechte kinderen groeien op in twijfel en angst. Stoornissen en ziekten die in verband gebracht worden met een gebrekkige emotionele veiligheid zijn relatiestoornisssen, aandachts- en leerstoornissen (ADHD) drugsmisbruik, depressiviteit, angst- en stemmingsstoornissen. Ook ernstige psychische problematieken, zoals borderline, anorexia en automutilatie houden verband  met een vroegere hechtingsstoornis.

Veilige hechting wordt bevorderd door:

  • Een sensitieve houding van de opvoeder voor de signalen van het kind (inleven in het kind en geven wat ze emotioneel nodig heeft)
  • Respect voor de autonomie van het kind
  • Het kind ondersteunen tijdens het ontdekken en experimenteren

Verwennen, afhankelijkheid en hechting
Door in te gaan op zijn emotionele behoefte (direct reageren op huilen) kan je een baby of jonge peuter nooit verwennen en hij wordt niet afhankelijk van jou. Een veilige hechting helpt juist de zelfstandigheid te bevorderen.  De baby, peuter die zich veilig voelt durft meer, hij durft steeds verder van moeder vandaan te kruipen, wel zal hij steeds terug komen om te kijken of moeder er nog is. Pas als je peuter wat ouder is kun jij hem aanleren om zijn wensen uit te stellen door niet meteen op zijn roep te reageren maar te zeggen: ‘ik kom over een paar minuutjes.’ en dat ook te doen.